DWBH290 – Feed me not

Danke Matze, Dropbox gekündigt, Feed funzt irgendwie net so, Cloudgeschmarri ||| Dauer: 0:13:11
avatar Stevie

DWBH289 – Mobile Katastrophe

Wie ich doch wieder zum iPhone kam ||| Dauer: 0:13:48
avatar Stevie

DWBH288 – Pebblewatch

Ich und meine Pebblewatch ||| Dauer: 00:00
avatar Stevie

DWBH287 – Zeuch

Hausmeisterei ||| Dauer: 0:05:36
avatar Stevie

DWBH286 – Vodafone Kabel

Der Vodafone Service hat ganze Arbeit geleistet ||| Dauer: 00:00
avatar Stevie